دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 367-541 
ارزیابی عملکرد بهره‌برداران محلی گلاجارها در زاگرس شمالی

صفحه 411-427

10.30466/jfrd.2020.120956

عبدالله نادری؛ لقمان قهرمانی؛ هدایت اله غضنفری؛ زاهد شاکری


نحوه زادآوری و استقرار نسل جوان در راشستان‌های دست‌نخورده جنگل‌های هیرکانی

صفحه 519-541

10.30466/jfrd.2020.120874

خسرو ثاقب طالبی؛ پژمان پرهیزکار؛ مجید حسنی؛ بیت الله امان زاده؛ ارسلان همتی؛ بابا خانجانی شیراز؛ محمد امینی؛ شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ سید زیداله میرگاظمی؛ اسدالله کریمیدوست؛ محمد کریم مقصودلو؛ محمد مرتضوی؛ بهرام دلفان اباذری؛ موسی کارنده