موضوعات = جنگل­­شناسی و بوم­شناسی جنگل
مقایسه تنوع گونه‌‌ای علفی در روشنه‌های جنگل مدیریت‌نشده و روشنه‌های ناشی از بهره‌برداری (مطالعه موردی: راشستان‌های لیوان-بنفش‌تپه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.30466/jfrd.2023.54694.1668

پژمان پرهیزکار؛ جواد اسحاقی راد؛ حسین قربانی


تأثیر آشفتگی ناشی از زوال بر پویایی مکانی و زمانی الگوی پراکنش درختان در جنگل های بلوط استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.30466/jfrd.2023.54622.1663

میرحامد اختری؛ اسداله متاجی؛ ساسان بابایی کفاکی؛ هادی کیادلیری


بررسی ساختار و تنوع‌زیستی توده‌های شاخه دانه‌زاد جنگل‌های ارسباران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.30466/jfrd.2023.54450.1641

سجاد قنبری؛ عایشه اسماعیلی


تأثیر خشک‌دارها بر تغییرات کربن آلی خاک معدنی جنگل‌های اوری (Quercus macranthera C.A. May) شمال کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.30466/jfrd.2023.54573.1656

علی اصغر واحدی؛ مجتبی محمودی؛ کرمعلی ذبیحی؛ محمد متینی زاده؛ مجتبی ایمانی راستاببی


پاسخ های رویشی و فیزیولوژیکی نهال های ارغوان در مواجهه با تنش کم آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.30466/jfrd.2023.54588.1658

زهرا سعیدی ابواسحقی؛ بابک پیله ور؛ سید وحید سیدنا


مدل‌سازی موجودی حجمی خشک‌دارهای ریز با استفاده از تحلیل لجستیک در جنگل پژوهشی خیرودکنار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.30466/jfrd.2023.54778.1677

علی اصغر واحدی؛ اصغر فلاح


فراتحلیل متغیر حجم سرپای جنگل در جنگل‌های راش هیرکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1402

10.30466/jfrd.2023.54745.1669

محمد اسماعیل پور؛ کیومرث سفیدی


ارزیابی تأثیر بارگیری دستی گرده‌بینه‌ها بر بار فیزیولوژیکی کارگران جنگل

دوره 9، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 175-187

10.30466/jfrd.2023.54405.1634

بهمن صفرزاده کندسری؛ مهرداد نیکوی؛ پترس ای. سایوریس؛ زهرا آرمان؛ فرزام توانکار


تأثیر جوامع گیاهی جنگل آموزشی-پژوهشی دارابکلا بر ذخیره کربن در خاک و زی‌توده روزمینی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 189-204

10.30466/jfrd.2023.54505.1648

علی بالویی؛ سید محمد حجتی؛ حامد اسدی؛ مریم اسدیان


تغییرات روزنۀ برگ انجیلی (Parrotia persica (DC.) C.A. Meyer) در جنگل‌های هیرکانی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 273-261

10.30466/jfrd.2023.54212.1605

مجتبی ایمانی راستابی؛ حمید جلیلوند؛ اصغر فلاح؛ بهزاد شاهین


بررسی خصوصیات اکوفیزیولوژی راش شرقی در چهار رویشگاه مختلف جنگل‌های هیرکانی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-13

10.30466/jfrd.2021.120876

زهره سعیدی؛ داوود آزادفر؛ خسرو ثاقب طالبی؛ مسعود توحیدفر


اثر توده‌های درختی دست‌کاشت بر خواص فیزیکی، شیمیایی و زی‌توده میکروبی خاک ‏(بررسی موردی: زاغمرزِ ‏نکا)‏

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 123-135

10.30466/jfrd.2021.121003

جواد جعفری؛ مسعود طبری کوچکسرائی؛ وحید حسینی؛ سید احسان ساداتی